To lovforslag om ændring af udlændingeloven i høring

16.03.2017

Udlændinge- og Integrationsudvalget behandler for øjeblikket to private lovforslag om beløbsordningen i udlændingeloven. Begge forslag er sendt i høring forud for 1. behandlingen i Folketinget.

L 135 om udbetaling af aflønning i Danmark mm.
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, og Socialistisk Folkeparti har fremsat et lovforslag (L 135 [Beløbsordning]), som foreslår, at udlændingeloven ændres, så den fastsatte aflønning på 400.000 kr. frem skal udbetales i Danmark, og så det tydeliggøres at kost og logi mv. ikke kan indgå i lønberegningen.

Lovforslag er sendt i høring, og der er høringsfrist den 22. marts 2017.

Lovforslaget kan ses læses her
Link til Høringsportalen

L 161 om forhøjelse af mindstebeløbet i beløbsordningen
Dansk Folkeparti har fremsat et lovforsalg (L 161), som foreslår, at udlændingeloven ændres, sa den fastsatte aflønning på minimum 400.000 kr. fremover øges til 500.000 kr.

Lovforslaget er sendt i høring, og der er høringsfrist den 18. april 2017.

Lovforslaget kan læses her
Link til Høringsportalen

Kommentarer til forslagene

Da der er tale om to private lovforslag fremsat af medlemmer af Folketinget, er det udvalgets sekretariat, der samler høringssvar og kommentarer. Kommentarer kan sendes til uui@ft.dk inden de to nævnte frister. 

Se flere nyheder fra Folketinget