Mini-Danmark ønsker tæt EU-samarbejde

27.02.2017

Resultaterne fra Folketingets Folkehøring om EU er offentlige. 195 repræsentativt udvalgte danskere debatterede EU og arbejdskraftens frie bevægelighed på Christians-borg. De var inviteret til at fortælle, hvad de mener, politikerne bør sætte som mål for Danmarks EU-politik.

Før folkehøringen havde deltagerne fortalt, hvad de mente om en række forskellige spørgsmål. Søndag ef-termiddag besvarede de spørgsmålene igen. Resultaterne viser, at deltagerne har ændret syn på arbejds-kraftens frie bevægelighed og er blevet mere positive over for EU-samarbejdet generelt.

Deltagerne stemte også om, hvad de ønskede som pejlemærker for dansk EU-politik. De valgte mellem bi-drag fra interesseorganisationer, debattører og borgere.

De tre mest populære pejlemærker er ønsker om:

  • et tæt EU-samarbejde
  • lige vilkår for udenlandske arbejdstagere
  • en europæisk løsning på flygtningekrisen

 

Formand for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen (S): udtaler:
Det ser ud som om, at deltagerne på Folkehøringen har et klart budskab til os politikere og resten af Danmark.
Nu vil jeg tage mig tid til at se nærmere på deres konklusioner på weekendens debatter. Og jeg vil sætte det på dagsordenen til mødet i Europaudvalget på fredag.

Weekenden stod på skarpe spørgsmål til statsministeren og Folketingets øvrige partiledere. Deltagerne debatterede med hinanden og udspurgte eksperter og partiernes EU-ordførere. De 195 danskere var udvalgt af Gallup, så de dannede et ”mini-Danmark” med folk i alle aldre, med forskellige politiske holdninger og fra alle egne af landet.

• Resultaterne fra Folkehøringen kan ses på www.folkehøring.dk
• Europaudvalget mødes fredag den 3. marts kl. 10. Mødet streames på nettet via www.ft.dk.
• For mere information, kontakt pressemedarbejder: Julia Ballaschk tlf. 61 62 48 24 eller mail:
julia.ballaschk@ft.dk

 

Hvad er en folkehøring?

En folkehøring er en meningsmåling tilsat information og dialog. Før høringen svarer deltagerne på et spørge-skema om deres holdninger. Under høringen diskuterer deltagerne med hinanden og formulerer spørgsmål til politikere og eksperter. Efter folkehøringen svarer deltagerne på de samme spørgsmål igen. Folkehøringen kan vise, hvad hele Danmarks befolkning ville mene, hvis de havde været igennem det samme forløb.

resultat af folkehøring


Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Julia Ballaschk