Ny beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder er afgivet

09.08.2016

Statsrevisorerne har den 9. august 2016 afgivet beretning nr. 23/2015 om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder med denne bemærkning:

Selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er) løser en række vigtige samfundsmæssige opgaver på vilkår svarende til den private sektors. SOV’erne er finansieret med et statsligt engangsbeløb, og nogle bliver løbende (medfinansieret) af offentlige midler, hvorfor der skal udvises økonomisk ansvarlighed i forvaltningen af midlerne. Staten er via ejerministeret involveret i den enkelte SOV på forskellig vis, fx omkring bestyrelsessammensætning. SOV’erne er organiseret med en bestyrelse, som bl.a. ansætter direktøren og fastsætter dennes løn. SOV’erne har frihed til at fastsætte en konkurrencedygtig løn, så de kan rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere, men de må ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige private virksomheder.

I beretningen er lønforholdene i 8 udvalgte SOV’er undersøgt. Statsrevisorerne konstaterer, at lønniveauet i SOV’erne generelt er højere end i staten. Beretningen viser bl.a.:

• at gennemsnitslønnen i de 8 udvalgte SOV’er er højere end i staten

• at lønniveauet i 2015 for udvalgte medarbejdergrupper i Vækstfonden svarer til 424 % over statens lønniveau

• at 5 af de 8 virksomheders direktører havde et højere lønniveau end gennemsnitslønnen for en departementschef, og at de administrerende direktører i DSB og Energinet.dk havde en årsløn svarende til henholdsvis ca. 149 % og ca. 88 % over gennemsnitslønnen for departementschefer 

• at virksomhederne i flere tilfælde har personalegoder og ansættelsesvilkår, som normalt ikke tilbydes i staten.

Statsrevisorerne skal fastslå, at det er ejerministeriernes og bestyrelsernes ansvar at tilse, at SOV’ernes lønomkostninger ikke bliver for høje. Statsrevisorerne forventer, at SOV’erne tilvejebringer pålidelige og troværdige begrundelser for lønniveauet, der bl.a. ved brug af relevante benchmark fra både den offentlige og private sektor dokumenterer, at det valgte lønniveau er nødvendigt, og at man ikke er lønførende.

Ministerenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen