Offentliggørelse: Beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

22.06.2016

Statsrevisorerne offentliggør i dag kl. 13 Rigsrevisionens beretning 19/2015 om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer.

Statsrevisorerne behandler beretningen på deres møde i dag kl. 13.15-16.15 og forventes at afgive beretningen til Folketinget med en bemærkning.

Statsrevisorernes bemærkning offentliggøres i dag senest kl. 16.30.

Beretningen handler om Kulturministeriets forvaltning af 3 udvalgte udlodningspuljer. Kultur­ministe­ri­et forvalter en række puljer, der er finansieret af udlodningsmidler (tidligere kaldet tips- og lottomidler). Udlod­nings­mid­ler­ne fordeles hvert år til en lang række almennyttige formål, herunder idræt og kultur. Rigsrevisionen har und­er­søgt forvaltningen af puljerne ”Kulturpolitisk udvikling og infor­ma­tion”, ”Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl.” og ”Rådighedssummen”.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet forvalter de udvalgte udlodnings­pul­jer tilfredsstillende.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen