Statsrevisorerne indstiller statsregnskabet for 2014 godkendt

08.04.2016

Statsrevisorerne har netop afgivet Endelig betænkning over statsregnskabet for 2014 og indstiller hermed til Folketinget, at statsregnskabet kan godkendes.


Sager som Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på

Statsrevisorerne har i folketingsåret oktober 2014 – oktober 2015 afgivet 23 beretninger til Folketinget. I afgivelsesbemærkningen ser Statsrevisorerne på tværs af beretningerne og gør Folketinget opmærksom på en række sager.
Statsrevisorerne har fundet anledning til at fremhæve 11 beretningssager på grund af deres kritiske og/ eller principielle karakter, under disse overskrifter:

  • Gentagen kritik af SKAT og Skatteministeriet
  • Behov for at styrke statslige digitaliserings- og it-projekter
  • Fokus på sparsommelige indkøb i staten
  • Revisionens adgang til at undersøge budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014.

Endelig betænkning over statsregnskabet for 2014 indeholder

  • Statsrevisorernes indstilling og afgivelsesbemærkning til Folketinget om godkendelse af statsregnskabet for 2014
  • Statsrevisorernes afrapportering af deres besigtigelser af statslig virksomhed og andre aktiviteter
  • Oplysninger om hvordan statsrevisorkollegiet er sammensat i valgperioden 2014-2018
  • Oversigt over Statsrevisorernes bemærkninger til beretningssager, som Statsrevisorerne har fulgt op på siden sidste Endelige betænkning
  • Oplysninger om hvilke statsrevisorer der har erklæret sig inhabile i hvilke beretningssager
  • Oversigt over hvordan Statsrevisorerne har fulgt op på de beretninger, der er afgivet til Folketinget i folketingsåret 2014-2015, og hvilke ministerredegørelser og notater fra Rigsrevisionen der har ligget til grund for Statsrevisorernes opfølgning.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen