Udbytterigt besøg til Jordan

13.03.2016

Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg har været på besøg i Jordan i uge 10, og det har været en inspirerende og meget udbytterig tur. Besøget er blevet gennemført som følge af udvalgets fokus på blandt andet nærområder og flygtningesituationen.

"Det har været meget nyttigt for udvalget at få et førstehåndsindtryk af de udfordringer og problematikker, som følger af hele flygtningesituationen i regionen. Uanset politisk ståsted har vi fået rigtig meget ud af at mødes og tale med mennesker meget tæt på krisen. Det har også været interessant at få en drøftelse om de kristnes situation i området”, siger Martin Henriksen (DF), formand for Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Udvalget besøgte blandt andet Za’atari flygtningelejren, som ligger lidt nord for hovedstaden Amman. Besøget gav mulighed for at se, hvordan en flygtningelejr fungerer i praksis og besøge flygtningefamilier, som bor lejren.

Udvalget var også meget glad for at mødes med danske organisationer såsom Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Flygtningehjælp for at høre om deres projekter i lokalområderne, ligesom udvalget besøgte flygtningefamilier, der bor udenfor flygtningelejre. Det var desuden interessant og gavnligt at mødes med UNHCR, RDPP og UNDP for at høre om deres konkrete erfaringer.

Der var også på turen politiske samtaler med viceformanden for det jordanske parlament, Mustafa Al-Amawi, og den jordanske Minister for Planlægning og Internationalt Samarbejde, Imad Fakhoury.

Under besøget i Jordan var der også møder og samtaler med personer fra forskellige kirkelige retninger om de kristnes situation i området.

Følgende medlemmer af udvalget deltog i besøget i Jordan:

Martin Henriksen (DF), formand, Daniel Toft Jakobsen (S), næstformand, Dan Jørgensen (S), Jan E. Jørgensen (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Ulla Sandbæk (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jacob Mark (SF) og Rasmus Jarlov (KF).

Kontakt: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalgets formand, Martin Henriksen (DF), tlf. 3337 5129 eller udvalgssekretær Laura Purup, tlf. 3337 5547.

 

Fra venstre mod højre: Martin Henriksen (DF), formand, Rasmus Jarlov (KF), Ulla Sandbæk (ALT), Dan Jørgensen (S), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Jacob Mark (SF), Sofie Carsten Nielsen (RV),  Jan E. Jørgensen (V) og Daniel Toft Jakobsen (S), næstformand.

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Laura Purup