Sundheds- og Ældreudvalget besøger New Zealand

02.03.2016

En delegation fra Sundheds- og Ældreudvalget tager fra fredag den 4. til lørdag den 12. marts 2016 på studietur til New Zealand.

Formålet med studieturen er at udveksle erfaringer og hente inspiration til den danske sundhedsdebat.

Sundheds- og Ældreudvalget skal mødes med en række aktører på sundhedsområdet, og bl.a.

 • Høre om arbejdet med den nye sundhedsstrategi All New Zealanders live well, stay well, get well, som bliver lanceret senere på året og drøfte de 6 årlige mål på sundhedsområdet, herunder hvordan målene bliver til, bliver brugt og om de har en effekt
 • Høre om erfaringerne med at privatisere og liberalisere sundhedsvæsenet i New Zealand
 • Drøfte håndteringen af sundhedsudgifter og prioriteringer, herunder høre om erfaringerne med PHARMAC
 • Drøfte yderligere emner såsom:
          -      Ældrepleje, demens og velfærdsteknologi
          -      Forebyggelse 
          -      Lægemangel i yderområder
          -      HPV-vaccine
          -      Alternativ behandling
          -      Medicinsk cannabis
          -      Telemedicin
          -      Erfaringerne med den palliative behandlingsstrategi fra 2001

Deltagere:

Flemming Møller Mortensen (S)
Karin Gaardsted (S)
Liselott Blixt (DF)
Jeppe Jakobsen (DF)
Susanne Eilersen (DF)
Jane Heitmann (V)
Carolina Magdalene Maier (ALT)
Jonas Dahl (SF)

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Hanne Schmidt