Statsrevisorerne holder møde i dag 30. marts 2016

30.03.2016

Dagsorden:

1.         Nye beretninger

 • Beretning nr. 14/2015 om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer
  Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet i tilstrækkelig grad har sikret rammerne for kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen.
  Rigsrevisionen har undersøgt:
  - Om Beskæftigelsesministeriet har anvendt virkemidler, der har understøttet kommunernes arbejde med at implementere reformerne?
  - Om Beskæftigelsesministeriet har sikret, at det administrative grundlag for kommunernes implementering af reformerne har været klar på tidspunktet for lovgivningens ikrafttræden?
  - Om Beskæftigelsesministeriet har sikret rammerne for, at de kommunale it-systemer var klar til drift ved reformernes ikrafttræden?

 • Beretning nr. 15/2015 om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
  Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionernes styring af kapaciteten til behandling i både hospitalspsykiatrien og praksissektoren understøtter, at patienter, der fejler det samme, får samme adgang til behandling, og at regionerne bruger kapaciteten omkostningseffektivt.
  Rigsrevisionen har undersøgt:
  - Om regionernes styring af hospitalspsykiatrien understøtter ens visitation af patienter med psykiske lidelser til ambulant behandling og en omkostningseffektiv brug af kapaciteten?
  - Om regionernes styring af kapaciteten i praksissektoren understøtter en omkostningseffektiv behandling af patienter med psykiske lidelser?

Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort senest kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2.         Afgivelse af Endelig betænkning over statsregnskabet for 2014

Statsrevisorerne indstiller, om statsregnskabet for 2014 kan godken-des, og afgiver bemærkning om årets sager.    

3.         Sager til Endelig betænkning 2015

4.         Fortsatte sager til Endelig betænkning 2015

5.         Administrative sager

 • Rigsrevisionens bevillingsforslag 2017
 • Besigtigelse 11.-12. maj 2016 af grænsekontrol, asylcentre og inte-grationsindsatsen
 • Fælles møde 19. april 2016 med Finansudvalget og Europaudvalget om revision af EU's regnskaber

6.         Notater fra Rigsrevisionen

7.         Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen