Ændret mødetidspunkt: Mødet i salen onsdag den 30. marts rykkes frem til kl. 11

29.03.2016

Onsdag den 30. marts 2016 starer mødet allerede kl. 11 med 1. behandling af Enhedslistens beslutningsforslag om at trække aktstykke 73 af 17. marts 2016 om formålsbestemte indtægter til flygtningefaciliteten for Tyrkiet tilbage

1. behandlingen forudsætter dispensation for forretningsordenens 2-dages-regel. Der er blevet bedt om afstemning og der stemmes således ved mødets start kl. 11.00.

Enhedslistens beslutningsforslag har følgende ordlyd:

"Folketinget pålægger regeringen at trække aktstykke 73 tilbage og fremlægge et nyt, hvoraf det fremgår, at ingen midler stillet til rådighed gennem flygtningefaciliteten for Tyrkiet kommer til udbetaling, før Tyrkiet lever op til grundlæggende menneskerettighedsstandarder og efterlever den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser vedrørende Tyrkiet."

Spørgetiden starter tidligst kl. 13.00.

2. (sidste) behandling af B 107, forventes at finde sted torsdag den 31. marts 2016.

Se flere nyheder fra Folketinget