Åbent samråd med social- og indenrigsministeren og transport- og bygningsministeren om regionalbanerne er udsat

01.02.2016

Transport- og Bygningsudvalgets planlagte samråd med social- og indenrigsminister Karen Ellemann og transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt om regionalbanerne er udsat. Der er endnu ikke fastsat et nyt tidspunkt for samrådet, når det nye tidspunkt er fastsat, vil det fremgå af udvalgets hjemmeside.

Udvalget har i samrådsspørgsmål AA bedt social- og indenrigsministeren redegøre for arbejdet hidtil og den videre proces i den arbejdsgruppe, der blev nedsat til at belyse bloktilskudskriteriet og investeringstilskuddet i relation til de regionale baner. Udvalget har endvidere i samrådsspørgsmål AB bedt social- og indenrigsministeren og transport- og bygningsministeren om at redegøre for regeringens fremadrettede planer for regionalbanerne. Udvalget har ligeledes bedt ministrene om at besvare, hvorvidt Trafik- og Byggestyrelsen har foretaget en sikkerhedsvurdering af Tølløsebanen, og om den nyligt annoncerede lukning er berettiget, eller om det er et led i Region Sjællands strategi for en permanent lukning af Tølløsebanen. Udvalget har afslutningsvist bedt ministrene redegøre for mulighederne for at overdrage regionalbanerne fra regionerne til Banedanmark og hvor ansvaret for den danske jernbanes fremtidige eksistens ligger.

Samrådsspørgsmål AA er stillet efter ønske fra Rasmus Horn Langhoff (S)

Samrådsspørgsmål AB er stillet efter ønske fra Eva Flyvholm (EL)

Samrådsspørgsmål AC, AD og AE er stillet efter ønske fra Kim Christiansen (DF)

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Transportudvalget