Folketinget stifter en ny hæderspris

11.02.2016

Med opbakning fra samtlige folketingsgrupper har Folketingets formand, Pia Kjærgaard (DF), taget initiativ til at give Finn Nørgaard og Dan Uzan en officiel anerkendelse og hædersbevisning for deres heltemod under begivenhederne i København på Østerbro ved Krudttønden den 14. februar og ved Synagogen i Krystalgade den 15. februar 2015. Det sker ved at stifte Folketingets Hæderspris.

Hædersprisen har som udkast følgende hovedelementer, som nu skal beskrives mere detaljeret i en fundats.

Titel: Folketingets Hæderspris

Formål: Tildeles en civil person, som har udvist ekstraordinært heltemod ved med sit eget liv som indsats at forsøge at beskytte og redde andres liv, og som omkom under forsøget, og hvor der var tale om politiske forbrydelser, terror eller attentater rettet mod vores åbne, demokratiske samfund og frihedsrettigheder.

Pris: 200.000 kr., som skal tildeles et velgørende formål, som godkendes af Præsidiet på indstilling fra de efterladte. Med prisen følger også et indrammet bevis, statuette eller lignende. Endvidere bliver navnet på modtageren af hædersprisen opsat på en mindeplade i Folketinget.

Indstillingsret: Kun medlemmer af Folketinget kan indstille og Præsidiet beslutter tildeling af hædersprisen.

Ceremoni: Overrækkelsen af prisen sker ved en reception i Samtaleværelset på Christiansborg på en dato, der har tilknytning til ofret eller begivenheden. Efterfølgende afholdes en frokost på Christiansborg med udvalgte inviterede gæster. Datoen for den første overrækkelse er endnu ikke fastsat, men kunne eventuelt ske i forbindelse med datoen for de to ofres fødselsdag (maj-juni).

Frekvens: Prisen uddeles ikke årligt, men kun når en episode giver anledning til det. Indstilling kan først ske et år efter episoden. Prisen dækker episoder fra 14. februar 2015 og fremefter.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF) udtaler om prisen:

"Jeg har taget initiativ til, at Folketinget stifter sin egen hæderspris, der skal hædre ofre, som under en heltmodig indsats har mistet livet ved forbrydelser rettet mod vores åbne, demokratiske samfund og frihedsrettigheder. Her er det vigtigt, at det officielle Danmark viser sin anerkendelse og respekt. Både til de efterladte, men også til ofrenes eftermæle.

Jeg er meget taknemmelig for den store opbakning, som jeg har modtaget fra samtlige folketingsgrupper.

Det er en stor glæde for mig, at visionen om en sådan pris kan blive realiseret, og at den kan blive tildelt Finn Nørgaard og Dan Uzan. Samtidig håber jeg, at det bliver første og eneste gang, at prisen bliver uddelt, da det er mit håb, at Danmark ikke igen skal blive ramt af tilsvarende hændelser, som giver anledning til uddeling af prisen.”

Kontakt

Finn Tørngren Sørensen
Presseansvarlig
Telefon 3337 3451

Se flere nyheder fra Folketinget