Ny beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder er afgivet

09.12.2015

Statsrevisorerne har den 9. december 2015 afgivet beretning nr. 6/2015 om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder med denne bemærkning:

Danmarks ca. 670.000 små og mellemstore virksomheder manglede i 2014 samlet set at betale min. 8,8 mia. kr. i skat. Over halvdelen af virksomhederne har fejl i deres selvangivelse, og virksomhedernes regelefterlevelse er faldende. Endelig oplever en stigende andel af små og mellemstore virksomheder en faldende risiko for, at SKAT opdager skattesnyd og sort arbejde. Det gør små og mellemstore virksomheder til et væsentligt og risikofyldt område for SKATs kontrol.

SKATs planlagte kontrol dækker årligt godt 3 % af virksomhederne. SKATs kontrol gennemføres som indsatsprojekter, der udvælges i forhold til, om de imødegår udfordringer vedrørende regelefterlevelse i de enkelte virksomhedssegmenter. Indsatsprojekterne udvælges primært i forhold til omkostningseffektivitet, dvs. de projekter med størst effekt på skattegabet.

Statsrevisorerne finder, at SKATs kontrolindsats i 2014 og 2015 ikke har haft en tilfredsstillende virkning i forhold til, at små og mellemstore virksomheder efterlever reglerne og betaler den skat, de skal.

Statsrevisorerne konstaterer, at kontrolindsatsen ikke har været tilfredsstillende tilrettelagt.

SKAT bør i den forbindelse overveje:

  • hvordan finanslovens overordnede mål for skattegabet kan suppleres med mere styringsrelevante delmål for kontrolindsatsen
  • hvordan virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko kan øges med henblik på at påvirke virksomhedernes adfærd
  • hvordan det kan sikres, at alle virksomheder inden for et segment har risiko for at blive udtaget til kontrol
  • hvordan SKATs kontrolindsats i højere grad kan medføre en varig effekt på skattegabet og virksomhedernes regelefterlevelse.

Ministerens svarfrist: 2 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]