Ny beretning om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder er afgivet

11.11.2015

Statsrevisorerne har den 11. november 2015 afgivet beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder med denne bemærkning:

Digital selvbetjening er et krav for at drive virksomhed i Danmark. Alle virksomheder skal fx modtage post fra det offentlige via Digital Post, og alle virksomheder skal have NemID.

Rigsrevisionen har undersøgt brugervenligheden af 9 digitale selvbetjeningsløsninger, der retter sig mod virksomheder. Undersøgelsens fokus er på mindre virksomheder med færre end 10 medarbejdere, hvor man typisk ikke har ansat personale med administrativ uddannelse. Disse virksomheder udgør mere end 80 % af Danmarks virksomheder.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ingen af de undersøgte digitale selvbetjeningsløsninger for virksomheder er tilstrækkeligt brugervenlige fra start til slut. Statsrevisorerne bemærker, at der kun i meget begrænset omfang er sikret brugervenlig sammenhæng mellem de digitale selvbetjeningsløsninger på tværs af myndighedsområder.

Statsrevisorerne skal gentage, at når det offentlige stiller krav om, at brugerne skal anvende digitale løsninger, er det afgørende, at løsningerne er brugervenlige*). Manglende brugervenlighed medfører spild af tid og resurser hos både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Statsrevisorerne skal fremhæve, at Rigsrevisionen har undersøgt brugervenligheden på en måde, som ligger ud over den fællesoffentlige brugertest. Brugervenligheden er således undersøgt både for brugerens vej ind i løsningen, for indtastningen af oplysninger og for afslutningen.
Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende:

  • at Digitaliseringsstyrelsen fremadrettet vil arbejde for at udarbejde en fællesoffentlig test af brugervenlighed, der dækker selvbetjening fra start til slut
  • at KL på vegne af kommunerne og de 5 undersøgte statslige myndigheder alle vil bruge undersøgelsens testresultater til at forbedre brugervenligheden i de digitale løsninger.

*) Gentagelse af Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2013 om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger.

Ministrenes svarfrist: 4 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]