Ny beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver

07.10.2015

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 1/2015 om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver

Beretningen handler om, hvad 6 statslige institutioner gør for at beskytte adgangen til it-systemer og data, som understøtter samfundsvigtige opgaver, via de såkaldte udvidede administratorrettigheder.

It-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver kan – ligesom andre it-systemer – tilgås med udvidede administratorrettigheder. Disse rettigheder giver det højeste niveau af rettigheder, adgang og kontrol over institutionernes it-systemer og data, som styres i brugeradministrationssystemet Active Directory (AD). Desuden kan rettighederne give mulighed for at omgå institutionernes sikkerhedsforanstaltninger. I nogle tilfælde kan de udvidede administratorrettigheder – afhængigt af institutionens systemopbygning – også give adgang til andre væsentlige it-systemer og data, der ikke styres i AD.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om institutionerne følger anbefalinger om god it-sikkerhedspraksis for at beskytte adgangen til it-systemer og data, som understøtter samfundsvigtige opgaver. Rigsrevisionen har derfor undersøgt, hvordan institutionerne styrer og kontrollerer de udvidede administratorrettigheder, herunder hvordan institutionerne sikrer logning af anvendelsen af udvidede administratorrettigheder.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]