Ny beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds

19.08.2015

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds

Beretningen handler om tilskudsyderes beslutninger om, hvilke ansøgere der skal have mulighed for at søge om tilskudsmidler fra statens ansøgningspuljer.

Formålet med  beretningen er at vurdere, om ministerierne lever op til god tilskudsforvaltning, når de afgrænser, hvem der kan søge om midler fra en ansøgningspulje. Følgende spørgsmål besvares i beretningen:

  • Hvor stort er omfanget af ansøgningspuljer i staten, hvor tilskudsyder har afgrænset ansøgerkredsen?
  • Hvordan afgrænser tilskudsyder ansøgerkredsen?
  • Sikrer ministerierne gennem deres annoncepraksis, at potentielle ansøgere har lige mulighed for at blive bekendt med, at de kan søge om midler fra ansøgningspuljerne?

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]