Ny beretning om driften af rejsekortet er afgivet

21.04.2015

Statsrevisorerne har den 21. april 2015 afgivet beretning nr. 11/2014 om driften af rejsekortet med denne bemærkning:

Rejsekort A/S, der ejes af DSB, Metroselskabet, Movia, Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik og Sydtrafik, står for udvikling og drift af rejsekortsystemet.

Rejsekortet er et elektronisk billetsystem, som skulle gøre det lettere og billigere for kunderne at rejse overalt i Danmark, og som skulle give trafikselskaberne bedre data til planlægning af den kollektive trafik. Det har kostet ca. 2 mia. kr. at udvikle rejsekortsystemet.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Transportministeriet og parterne bag rejsekortet hverken har sikret, at rejsekortet er brugervenligt, eller at Rejsekort A/S’ økonomi er tilfredsstillende. Parterne bag rejsekortet har brugt tid og kræfter på at være indbyrdes uenige frem for at løse problemerne med rejsekortet.

Statsrevisorerne kritiserer i den forbindelse:

  • At rejsekortsystemet bliver 6 år forsinket. Det har bl.a. haft den konsekvens, at rejsekortet er langt mindre udbredt end forudsat, og at indtægterne i perioden 2011-2014 kun har været ca. halvdelen af det budgetterede.
  • At Rejsekort A/S og trafikselskaberne ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret at løse brugernes problemer med rejsekortet, bl.a. glemt tjek-ud og tank op. Transportministeriet burde tidligere have engageret sig i sagen med henblik på at sikre løsninger på brugerproblemerne.
  • At Transportministeriet først foreslog en mere holdbar finansieringsmodel, da der var risiko for, at Rejsekort A/S ville træde i betalingsstandsning. Transportministeriet har været vidende om, at Rejsekort A/S’ økonomi var utilfredsstillende, og at organiseringen gav trafikselskaberne ringe incitament til selv at løse problemerne vedrørende økonomi og kundetilfredshed.
  • At Transportministeriet ikke har fulgt op på, om forudsætningerne i aktstykkerne om kapitalindskud i Rejsekort A/S er blevet overholdt. Således har kapitaltilførslen været større end forudsat i det seneste aktstykke fra 2011. En del af kapitaltilførslen er − uden hjemmel − sket som forøgede lån fra DSB og Metroselskabet til Rejsekort A/S.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at trafikselskaberne – som en reaktion på den manglende brugervenlighed – har svækket rejsekortets økonomi, bl.a. ved ikke at udfase eksisterende billetprodukter med den forudsatte hastighed. Statsrevisorerne finder det endvidere utilfredsstillende, at trafikselskaberne ikke har sikret, at nye tidssvarende løsninger til fx mobiltelefon blev udviklet af Rejsekortet A/S frem for af de enkelte trafikselskaber.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]