Ny beretning om hospitalernes brug af personaleresurser er afgivet

18.03.2015

Statsrevisorerne har den 18. marts 2015 afgivet beretning nr. 10/2014 om hospitalernes brug af personaleresurser med denne bemærkning:

Hospitalerne afholder årligt udgifter på ca. 75 mia. kr., hvoraf udgifter til løn og personale udgør ca. 45 mia. kr. Et så væsentligt udgiftsområde kræver, at regioner og hospitaler til stadighed er omkostningsbevidste, når de planlægger og styrer brugen af personaleresurserne - så der kan sikres bedre og mere patientbehandling.

Statsrevisorerne bemærker, at det er muligt at få bedre og mere sundhed for pengene, hvis hospitalerne bruger personaleresurser og kapacitet mere effektivt.

Statsrevisorerne skal pege på, at regioner, hospitaler og afdelinger i denne beretning kan få inspiration til god praksis for, hvordan personaleresurserne kan anvendes mere omkostningsbevidst.

Beretningen omhandler, hvordan 4 ortopædkirurgiske hospitalsafdelinger i 4 regioner planlægger og styrer aktiviteten. Hospitalsafdelingerne arbejder løbende med at effektivisere arbejdsgangene, men har forskellige rammevilkår for styring og planlægning. På trods af disse forskelle kan der peges på følgende generelle effektiviseringspotentialer for hospitalers brug af personaleresurser:

  • Hospitalsafdelingerne kan i højere grad bruge overenskomsternes muligheder for at tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt, fx ved at planlægge med overlægernes udvidede arbejdstid i aftentimerne.
  • Vagtplanlægningen kan i højere grad sigte på, at sundhedspersonalets arbejdstid bruges fuldt ud, så man undgår udbetaling af overarbejde til nogle medarbejdere, samtidig med at timer går tabt hos andre medarbejdere.
  • Regioner og hospitaler kan forenkle og målrette ledelsesinformationen, så den bedre understøtter en strategisk styring af resurserne.
  • Kapaciteten kan udnyttes bedre, fx ved at fastsætte få og relevante mål for brugen af personaleresurser på operationsstuerne.

Regeringen og regionerne har i økonomiaftalen for 2015 aftalt et tværgående projekt i regionerne om hospitalernes brug af kapacitet. Beretningen kan indgå i dette arbejde.

Ministerens svarfrist: 3 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]