27-01-2015: Høring om dansk udviklingsbistand – hvad virker og hvad virker ikke?

08.01.2015

Folketingets Udenrigsudvalg afholder offentlig høring om dansk udviklingsbistands effektivitet den 27. januar 2015 kl. 9-11.45 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet med høringen er at få belyst dansk udviklingsbistand – hvad virker og hvad virker ikke, og hvordan fremtidens udviklingsbistand kan se ud? Effekten af såvel dansk som international udviklingsbistand bliver ofte diskuteret, og synspunkterne spænder vidt – fra at bistanden skader i stedet for at gavne, til at den har hjulpet mange mennesker ud af fattigdom. Flere forhold gør det svært at konkludere entydigt om udviklingsbistandens effektivitet, blandt andet at bistanden kun er én faktor i et lands udvikling. Mange andre forhold gør sig også gældende. Det er selvsagt svært at sige i hvilken retning et land ville have udviklet sig i, hvis det ikke havde fået udviklingsbistand.

Med høringen ønskes at skabe en mulighed for en god debat om dansk udviklingsbistands effektivitet og fremtidens danske udviklingsbistand.

Høringen foregår på dansk.


Tilmelding 

Tilmelding til høringen er obligatorisk og skal ske senest mandag den 26. januar. Ønsker du at tilmelde dig, skal du sende en mail med angivelse af navn/navne og organisation til Bodil Sandbjerg Frich. 

Vigtigt: Angiv navn på høringen i emnefeltet. Pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet, og tilmeldingen er derfor ikke gyldig, før du har modtaget en bekræftelse pr. mail.


Høringen vil blive streamet live på www.ft.dk 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]