Europa-Kommissionens førstenæstformand besøger Europaudvalget

28.01.2015

Europa-Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans besøger torsdag den 29. januar 2015 Folketingets Europaudvalg. Frans Timmermans er Jean-Claude Junckers førstemand og en ledende figur i den nye Kommission med ansvar for bl.a. retsstat og grundlæggende rettigheder.

Formanden for Europaudvalget, Eva Kjer Hansen (V), glæder sig over, at Frans Timmermans har valgt at besøge Folketinget som et af de første nationale parlamenter i den nye Kommissions embedsperiode. ”Europaudvalget inviterede Frans Timmermans kort tid efter den nye Kommissions udnævnelse. Europaudvalget arbejder aktivt på at styrke de nationale parlamenters rolle i EU, og derfor er det næppe tilfældigt, at Frans Timmermans – der netop er ansvarlig for dialogen med de nationale parlamenter – vælger at besøge os som nogle af de første”, siger Eva Kjer Hansen.

Mødet i Folketinget vil blandt andet fokusere på Kommissionens arbejdsprogram for 2015 ”En ny begyndelse” og ”dødslisten” over 80 forslag, som Kommissionen foreslår at trække tilbage. Ud over medlemmer af Europaudvalget er Folketingets Præsidium, gruppeformænd, udvalgsformænd og danske medlemmer af Europa-Parlamentet inviteret til mødet.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]