Ny beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU's fonde er afgivet

21.08.2014

Statsrevisorerne har den 21. august 2014 afgivet beretning nr. 23/2013 om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU's fonde med denne bemærkning:

EU’s fonde udmøntes i 7-årige finansielle rammer. Rammerne sætter grænser for, hvor meget EU vil refundere af Danmarks udgifter til projekter rettet mod vækst, beskæftigelse og miljøforbedringer. Projekttilskud fra EU’s fonde forudsætter national medfinansiering. De danske myndigheder, der forvalter EU’s  Regionalfond, Socialfond, Landdistriktsfond og Fiskerifond, har til opgave at implementere programmerne, med henblik på at Danmark udnytter de finansielle rammer.

Statsrevisorerne bemærker, at Danmark ikke har udnyttet de finansielle rammer for tilskud fra EU’s fonde fuldt ud. Danmark er således gået glip af EU-tilskud – og dermed muligheder for vækst, støtte til beskæftigelse og miljøforbedringer.

I perioden 2000-2006 har Danmark ikke udnyttet ca. 1,2 mia. kr. ud af en samlet finansiel ramme for de 4 fonde på ca. 9 mia. kr. I perioden 2007-2013 forventer myndighederne hele EU-tilskudsrammen for Landdistriktsfonden udnyttet, mens EU-tilskudsrammen ikke forventes udnyttet fuldt ud for Regionalfonden, Socialfonden og Fiskerifonden.

Den manglende udnyttelse af rammerne skyldes dels manglende national medfinansiering, hvilket har været en politisk prioritering, dels forsinkelser i myndighedernes implementering af programmerne, hvilket ikke er helt tilfredsstillende.

Statsrevisorerne finder det nødvendigt, at Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri følger Rigsrevisionens anbefalinger om en klarere styring af tilsagnsvolumen, den finansielle gennemførelse mv. Herved kan man mindske risikoen for, at Danmark ikke udnytter EU-tilskudsrammen for 2014-2020.

Ministrenes svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]