Ny beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne er afgivet

25.06.2014

Statsrevisorerne har den 25. juni 2014 afgivet beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne med denne bemærkning:

Beretningen følger op på og afslutter Statsrevisorernes beretning nr. 2/02 om statsamternes produktivitet og effektivitet. Beretningen medvirkede til, at der i løbet af få år var fastsat mål for og opnået en tilfredsstillende sagsbehandlingstid for ægteskabssager, sager om børns retsstilling og sager om forældremyndighed. Udviklingen for sager i de sociale nævn (klagesager) var imidlertid utilfredsstillende: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager ved de 5 regionale statsforvaltninger lå på intet tidspunkt under det overordnede resultatmål på 13 uger.

Statsamterne blev i 2007 erstattet af 5 regionale statsforvaltninger, som pr. 1. juli 2013 blev omstruktureret og samlet i én ny landsdækkende statsforvaltning med ét hovedkontor og 8 afdelinger.

Statsrevisorerne bemærker, at sagsbehandlingstiden for familiesager stort set er tilfredsstillende efter omstruktureringen og udvikler sig positivt. Anderledes forholder det sig med sagsbehandlingstiden for klagesager, hvor Ankestyrelsen efter reformen pr. 1. juli 2013 er eneste klageinstans for kommunale afgørelser på det sociale område og på beskæftigelsesområdet.

Statsrevisorerne kritiserer de stærkt stigende sagsbehandlingstider i klagesagerne – både før og efter omstruktureringen af statsforvaltningerne. Det er på intet tidspunkt i perioden 2004-2013 lykkedes at opnå det overordnede resultatmål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for klagesager.

Da de regionale statsforvaltninger overdrog klagesagerne til Ankestyrelsen, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 28,3 uger på det sociale område og 24,7 uger på beskæftigelsesområdet. I slutningen af marts 2014 var Ankestyrelsens sagsbehandlingstid steget til 36,4 uger for sager vedrørende børn og familier, 42,7 uger for sager vedrørende sociale forhold og 34,4 uger for sager vedrørende beskæftigelseslovgivningen. Andelen af klagesager, som var 1 år gamle eller mere, steg fra 1 % i juli 2013 til knap 7 % i marts 2014.

Statsrevisorerne finder, at Socialministeriet har fastsat uambitiøse resultatmål for Ankestyrelsens klagesagsbehandling. Resultatmålet for sagsbehandlingstiden for klagesager er således sat op fra 13 uger til 26 uger i 2014 faldende til 19 uger i 2016.

Statsrevisorerne beklager, at omstruktureringen af statsforvaltningerne indtil videre har forringet betjeningen af borgerne, især på grund af de stigende sagsbehandlingstider for klagesagerne.

Ministrenes svarfrist: 3 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]