Ny udgave af Retskrivningsvejledning for Folketingstidende

13.02.2014

En ny udgave af Retskrivningsvejledning for Folketingstidende er nu tilgængelig online. Den kan downloades som pdf-fil eller som e-bog i ePUB-formatet.

Som offentlig institution har Folketingets Administration pligt til at følge Retskrivningsordbogens anvisninger.

Men Retskrivningsordbogen giver på flere områder valgfrihed mellem to eller flere ligeværdige former, det gælder blandt andet biords-t, komma og stavning, f.eks. kriterium/kriterie.

I disse tilfælde har man i Folketingstidende opstillet retningslinjer for, hvilke former der anvendes i referatet af Folketingets forhandlinger og andet. Alt dette er samlet i retskrivningsvejledningen, hvor reglerne er illustreret med talrige eksempler.

Retskrivningsvejledningen er tilgængelig som pdf-fil og som e-bog i ePUB-formatet. Den vil senere blive tilgængelig som HTML-tekst. Download den nye retskrivningsvejledning via henvisningerne i højre side.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]