Begrænset udbud vedr. undervisningsforløb til Skolevalg

28.01.2014

Folketinget og Undervisningsministeriet afholder i fællesskab et landsdækkende Skolevalg i januar 2015. I den forbindelse offentliggør Folketinget hermed et begrænset udbud vedr. undervisningsforløb til Skolevalg 2015. Der er tale om en kommunikationsopgave, som både har didaktisk, teknisk og designmæssig karakter. Leverandøren skal derfor kunne fremvise kompetencer inden for alle disse områder.

Folketinget (FT) og Undervisningsministeriet (UVM) afholder i fællesskab et landsdækkende Skolevalg. Skolevalg er en autentisk gennemført valghandling i grundskolens 8., 9. og måske 10. klasse, hvor eleverne skal sættes kryds på stemmesedlen i stemmebokse, som bliver stillet op på skolerne.

Forud for valghandlingen er der et undervisningsforløb på tre uger, der er målrettet de ca. 2 samfundsfagstimer om ugen, som klasserne normalt har. Vi vil opfordre til, at man inddrager andre fag ved at lave tværfaglige forløb. Formålet med undervisningsforløbet er at motivere eleverne til at deltage aktivt i demokratiet, give dem følelsen af, at demokratiet er vigtigt og at etablere stemmenormen. Herudover skal undervisningsforløbet klæde eleverne på til at træffe beslutning om, hvem de vil stemme på til Skolevalg og bidrage til en styrkelse af elevernes faglighed i forhold til udvalgte Fælles Mål i samfundsfag.

Der er udformet et koncept for indholdet i undervisningsforløbet. Som en del af opgaven skal der udvikles et design og et brand. Omdrejningspunktet for undervisningsforløbet er en hjemmeside, som leverandøren skal udvikle indhold og design til. Indholdet på siden skal bygge på grundige didaktiske overvejelser. Der er altså tale om en kommunikationsopgave, som både har didaktisk, teknisk og designmæssig karakter. Leverandøren skal derfor kunne fremvise kompetencer inden for alle disse områder.


Leverandøren skal

• udforme alt indhold (med få undtagelser, som ekspliciteres i kravspecifikationen) i form af f.eks. filmklip, tekster, animationer og interaktive elementer – og lægge det på hjemmesiden. Indholdet skal være færdigt den 1.12.2014.

• udvikle en ny hjemmeside, der skal bære et undervisningsforløb for op mod 150.000 brugere (alle elever i grundskolens 8., 9. og 10. klasse), der potentielt kan benytte siden på samme tidspunkt, og som hver skal have eget login og evt. egen profil. Hjemmesiden skal være færdig den 1.12.2014 efter beståelse af et testforløb, herunder performancetest.

• hoste siden mindst frem til uge 7, 2015.

• forestå drift, support og opdatering i løbet af de tre uger, undervisningsforløbet varer (ugerne 3-5 i 2015)


Systemet skal

• bygge på afprøvet teknik, være brugervenligt og tilgængeligt på alle platforme – f.eks. gennem responsivt design, som både kan præsenteres på både smartphones, tablets og computere (uanset mærke)

• være driftsikkert – også når der er mange brugere på siden på samme tid

• evt. kunne opbevare og vise store mængder indhold (f.eks. film og billeder), som eleverne muligvis skal uploade på siden. FT og UVM overvejer om, eleverne skal uploade indhold som f.eks. film og billeder på hjemmesiden, eller om eleverne skal uploade indhold på sociale medier, der derefter linkes til på hjemmesiden.

• imødekomme kravet om integration med sociale medier og en ekstern database, der indeholder resultater fra de 150.000 elever

• kunne udregne en ”score”, som hver elev tildeles undervejs på baggrund af bl.a. integrationen med de sociale medier

• overdrages til FT og UVM I uge 7, hvorefter opgaven betragtes som afsluttet


Opgaven forventes at starte op 1/6 med deadline 1/12 for både indhold og hjemmeside. Opgaven er endelig afsluttet i uge 7 i 2015. Download udbudsmaterialet via linket til højre.

Frist for ansøgning om prækvalifikation: 28. februar 2014 kl. 10.00

Anmodning om prækvalifikation afleveres/sendes til Folketinget, Christiansborg, 1240 København K, att.: Morten Thorsøe

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]