Ny beretning om det specialiserede socialområde - statens overførsler til kommuner og regioner i 2012

13.11.2013

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 4/2013 om det specialiserede socialområde - statens overførsler til kommuner og regioner i 2012

Formålet med beretningen er at belyse den regionale og kommunale opgaveløsning på et væsentligt, borgernært område. Det har Rigsrevisionen gjort ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Er rammeaftalerne anvendelige for regionerne som styringsinstrument på det specialiserede socialområde?
  • Er taksterne i Tilbudsportalen gennemsigtige og sammenlignelige, så kommunerne har mulighed for at vælge de bedst egnede tilbud til den bedste pris til kommunens borgere?
  • Understøtter kommunernes procedurer for visitation til botilbudspladser efter servicelovens §§ 107 og 108 en korrekt sagsbehandling?
  • Har kommunerne i det væsentligste tilrettelagt deres forvaltning af den generelle refusionshjemtagelse på en måde, der medvirker til at sikre, at vilkårene for hjemtagelse af statsrefusion er opfyldt?

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]