Ny beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

13.11.2013

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 17/2012 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Formålet med beretningen er at vurdere, om forvaltningen af EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende. Rigsrevisionen har i 2012 fokuseret beretningen på 3 områder ud fra væsentlighed og risiko. Det drejer sig om Socialfonden, der omfatter 412 mio. kr., Grøn Vækst, der omfatter hele Landdistriktsprogrammet på i alt 814 mio. kr., og Danmarks bidrag til EU, der omfatter ca. 20.400 mio. kr.

Rigsrevisionen har undersøgt de 3 valgte områder ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Er der en tilfredsstillende effektorienteret styring af Socialfonden?
  • Er der en tilfredsstillende effektorienteret styring af Landdistriktsfonden udmøntet gennem Grøn Vækst?
  • Er der en tilfredsstillende forvaltning af opkrævning, afregning og registrering af Danmarks EU-udgifter, og er der sammenhæng mellem de bidrag, de enkelte lande betaler, og de aftalte rabatter?

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]