Besøg fra Uganda

21.10.2013

Ugandas parlamentsformand, Rebecca Kadaga, besøgte Folketingets formand den 21. oktober 2013 i forbindelse med et uformelt arbejdsbesøg i Danmark.

Ugandas parlamentsformand Rebecca Kadaga
Foto: Karina Jarlbæk, Folketinget

"Vi talte om det mangeårige udviklingssamarbejde mellem Danmark og Uganda. De seneste 10-15 års vækst i Uganda har imponeret ved ikke kun at være for de få, men har effektiv reduceret andelen af meget fattige borgere i landet. Desuden udtrykte jeg min glæde over, at Uganda deltager aktivt som stabiliserende styrke i flere af Afrikas konfliktområder", sagde Folketingets formand, Mogens Lykketoft, efter mødet.

Om Rebecca Kadaga

Inden Rebecca Kadaga blev valgt som parlamentsformand i 2011 var hun vice-parlamentsformand fra 2001-2011. Tilbage i 1990’erne var hun i kortere perioder minister. Rebecca Kadaga er uddannet jurist og praktiserede som advokat i 1980’erne, inden hun begyndte sin politiske karriere. Udover at være parlamentsformand er hun i dag næstformand for regeringspartiet National Resistance Movement (NRM). Hun er bredt respekteret i det politiske miljø i Uganda og nævnes som en seriøs udfordrer til præsident Museveni ved præsidentvalget i 2016, hvis hun vælger at opstille.

Høj økonomisk vækst og færre fattige

Uganda har oplevet en stabil økonomisk vækst de seneste 20 år med gennemsnitlige vækstrater på ca. 7,5 pct. årligt. Der var et fald under finanskrisen, men i de kommende år ventes igen vækstrater på omkring 7 pct.

Den danske udviklingsbistand til Uganda, som i 2013 udgjorde 314 mio. kr. har et tredobbelt sigte:

1) Fremme af økonomisk vækst ved at øge landbrugsproduktionen, udbygning af infrastruktur og samarbejde med danske virksomheder.

2) Styrkelse af god regeringsførelse ved at styrke retsstatssektoren, demokratiudvikling, antikorruption og konflikthåndtering m.v.

3) Fremme af social udvikling ved at forbedre adgangen til drikkevand, bedre sanitet og sygdomsforebyggelse, herunder hiv/aids.

Helt aktuelt har Danmark og Uganda tidligere på måneden undertegnet en aftale, hvor Danmark i de kommende år forpligter sig til at yde i alt 450 mio. kr. til et vand- og miljøbeskyttelsesprojekt, som vil bidrage til at ca. 800.000 af de fattigste ugandere får adgang til rent vand. På trods af store forbedringer i de senere år, er fortsat ca. 36 pct. af Ugandas landbefolkning afskåret fra adgang til rent vand.


Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]