Udbudsannonce - Folketingets Tårnrestaurant

04.09.2013

Folketinget udbyder driften af den nye tårnrestaurant beliggende på Christiansborg, 1240 København K til overtagelse fra 1. maj 2014

Opgaven
Folketinget udbyder driften af den nye tårnrestaurant beliggende på Christiansborg, 1240 København K til overtagelse fra 1. maj 2014.

Udbuddet omfatter forpagtningen af den ny restaurant med offentlig adgang, som Folketinget indretter i Christiansborgs tårn. Restauranten indrettes i et stemningsfuldt højloftet lokale, hvor der vil blive plads til ca. 100 siddende gæster.

Der kan ikke indrettes egentligt produktionskøkken i direkte tilslutning til spiselokalet, men et rigtigt godt anretterkøkken på ca. 100m2 med mange muligheder indrettes i umiddelbar forbindelse. Den kommende forpagter må derfor nødvendigvis råde over andet produktionskøkken ”ude i byen”.

Folketinget indretter selv både køkken og spiseområde, og stiller dette til rådighed for forpagter.

Konceptet for restauranten er ikke nærmere fastlagt, men skal beskrives af tilbudsgiverne i udbudsprocessen.

Der vil dog være krav om et tilbud med et prisniveau som cafeer/bistroer i Københavns centrum. Desuden skal ”moderne dansk mad i bred forstand” afspejles i forpagters koncept. Sortiment til både frokost, eftermiddag og aftensmåltider/aftenarrangementer skal indgå i konceptet.

Aftaleformen
Der vil blive indgået en forpagtningsaftale med restauratøren. Nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Udbudsform
Udbuddet gennemføres efter Tilbudsloven som udbud med forhandling.

Angående udvælgelse af tilbudsgivere

Ved udvælgelse af tilbudsgivere vil der blive lagt vægt på følgende forhold:

  • De bedste og mest relevante referencer fra sammenlignelig virksomhed,
  • Økonomiske nøgletal, der viser en økonomisk solid og veldrevet virksomhed,
  • Virksomhedens forretningsprofil, idet Folketinget ved udvælgelsen vil lægge vægt på at få et bredt ansøgerfelt inden for virksomhedernes forretningsprofil og vil således udvælge et mix af større virksomheder med stor bredde og mindre, specialiserede virksomheder.


Folketinget vil blandt de indkomne anmodninger om prækvalifikation udvælge 4-5 virksomheder, der anmodes om at afgive tilbud.Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af en samlet vurdering af følgende oplysninger, der bedes vedlagt anmodningen om prækvalifikation: 

  • Referencer fra sammenlignelig virksomhed,
  • Regnskab for de to sidste regnskabsår for den virksomhed (juridiske person), der anmoder om prækvalifikation med oplysninger om omsætning, resultat og egenkapital,
  • Beskrivelse af virksomhedens forretningsprofil med oplysninger om særlige fokusområder, samt det antal forretninger virksomheden driver.


Hvis virksomheden er startet på et senere tidspunkt, vedlægges oplysninger for de seneste disponible regnskabsår.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, f.eks. et moderselskab, skal virksomheden ved ansøgningen godtgøre, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser.

Det er desuden en betingelse for at komme i betragtning, der vedlægges en tro- og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Tro- og love erklæringer kan rekvireres hos Folketingets eksterne konsulent:

Forventet tidsplan
14/10/2013: Frist for ansøgning om prækvalificering
04/12/2013: Udsendelse af udbudsmateriale
11/12/2013: Fremvisning
10/01/2014: Sidste frist for tilbudsaflevering
Marts 2014: Valg af leverandør
01/05/2014: Opstart af forpagtning

Valg af tilbud
Folketinget vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra kriterier der fremgår af udbudsmaterialet.

Folketinget ønsker ikke selv at byde på opgaven.

Frist
Anmodningen om deltagelse i udbudsrunden skal være Folketingets eksterne konsulent – Kantinemægleren – i hænde senest 14. oktober 2013 kl. 12.00 på ovenfor nævnte post- eller mailadresse.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]