Ny beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats er afgivet

21.08.2013

Statsrevisorerne har den 21. august 2013 afgivet beretning nr. 14/2012 om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats med denne bemærkning:

Formålet med kommunernes beskæftigelsesindsats er at bistå de ledige med at få et arbejde gennem fx samtaler og aktivering. Beskæftigelsesindsatsen udføres af kommunernes jobcentre og er igennem mange år også udført af andre aktører, fx private virksomheder, a-kasser eller organisationer.
 
I denne beretning sammenlignes effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats med effekten af jobcentrenes indsats i en registerundersøgelse. Undersøgelsen omfatter ledige, der har været henvist til andre aktører under serviceudbuddet, dvs. dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse.

Beretningen viser, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats er ringere end effekten af jobcentrenes indsats.

Ledige, der er henvist til andre aktører, arbejder således i gennemsnit 10 dage mindre i det første halvår efter, at de er henvist. Herefter er de ledige lige meget i arbejde, uanset om de er hos andre aktører eller hos jobcentrene.

Statsrevisorerne konstaterer, at der er samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise ledige til andre aktører. Selv om andre aktører har lavere omkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, kan det ikke opveje, at hver ledig henvist til andre aktører taber ca.11.200 kr. i lønindkomst pr. år.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

  • at kommunerne i mindre grad har fulgt op på, om andre aktørers beskæftigelsesindsats virker efter hensigten, fx om de ledige kommer i arbejde eller under uddannelse
  • at Beskæftigelsesministeriet, herunder Arbejdsmarkedsstyrelsen, ikke i tilstrækkelig grad har understøttet kommunernes tilsyn med andre aktører, herunder landsdækkende og opdaterede data om andre aktørers resultater.
at kommunerne i mindre grad har fulgt op på, om andre aktørers beskæftigelsesindsats virker efter hensigten, fx om de ledige kommer i arbejde eller under uddannelse.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]