Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

28.08.2013

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 29. august kl. 13.00. Fra regeringen deltager udenrigsministeren og justitsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

  • Valg af ny formand
  • Syrien, herunder besvarelse af spørgsmål nr. 7
  • Besvarelse af spørgsmål nr. 14
  • Instruktion til FN’s Generalforsamling
  • Mali
  • Internationale operationer
  • Egypten
  • Fredsprocessen i Mellemøsten
  • Besvarelse af spørgsmål nr. 15

 
Derudover vil nævnet bl.a. få lejlighed til at spørge ind til udenrigsministerens samtaler med udenlandske kolleger henover sommeren, herunder med FN's Generalsekretær den 4. juli 2013, samt deltagelse i internationale møder, eksempelvis i Det Internationale Atomenergi Agenturs højniveaumøde om Nuklear Sikring den 1. juli 2013.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [19.06.2017]