Dagsorden for statsrevisormøde i dag 22. maj 2013 kl. 13.15

22.05.2013

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2012

3. Fortsatte opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

4. Administrative sager

  • Møde 22. april 2013 i Oslo for nordiske statsrevisorer
  • Dialogmøde med rigsrevisor
  • Udpegning af sætterigsrevisor maj 2013 – maj 2014
  • Statsrevisorernes, Ombudsmandens og Rigsrevisionens deltagelse i Folkemøde på Bornholm
  • Klaus Frandsens oplæg for Økonomi- og Indenrigsministeriets kontor for koncernstyring

5. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]