Folketingets udbud af sprogundervisning 2013

24.04.2013

Folketingets medlemmer skal have mulighed for at få individuelt tilrettelagt sprogundervisning i engelsk og fransk. Det drejer sig både om generelle sprogfærdigheder og specifikke sproglige forberedelser, f.eks. i forbindelse med oplæg eller paneldeltagelse i internationale konferencer.

Folketinget ønsker at indgå rammeaftale med tre leverandører af sprogundervisning på engelsk og rammeaftale med tre leverandører af sprogundervisning på fransk. Rammeaftalen løber 4 år, med forventet start på træk fra rammeaftalen ved folketingsårets start primo oktober 2013.

En leverandør kan byde på enten engelsk- eller franskundervisning eller både og.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]