Ændring af kemikalieloven (L173) behandles i Miljøudvalget

19.03.2013

Miljøudvalget har indledt udvalgsbehandlingen af lovforslag L 173, der omhandler ændring af kemikalieloven. Udvalget forventer at afgive betænkning den 25. april 2013.

Lov L 173 blev 1.behandlet i Folketinget den 12. marts 2013 og er henvist til behandling i Miljøudvalget. Forhandlingerne i Folketingssalen kan ses her

Udvalget har på sit møde den 14. marts godkendt tidsplan for behandling af lovforslaget. I følge tidsplanen forventer udvalget at kunne afgive betænkning den 25. april 2013. Interessenter, der ønsker at gøre udvalget opmærksom på særlige forhold i lovforslaget bedes rette henvendelse til sekretariatet ved at skrive til denne adresse

Lovforslaget, høringssvar og udvalgets spørgsmål til ministeren kan læses her.

Resumé af L 173
Lovforslaget hæver bødestørrelserne for import og brug af ulovlige sprøjtemidler. Regeringen finder det nuværende bødeniveau generelt lavt og bøderne for uensartede. Herudover foreslås indført en mulighed for at fastsætte regler omautorisation (sprøjtecertifikat) af erhvervsmæssige brugere, rådgivere og forhandlere af bekæmpelsesmidler. Autorisationen skal kunne frakendes, hvis reglerne overtrædes groft eller gentagne gange.

Lovforslaget indeholder endvidere en opstramning af reglerne for salg af sprøjtemidler til private. Sprøjtemidler til private skal fjernes fra hylderne, så forbrugerne skal i kontakt med en salgsmedarbejder for at købe disse produkter.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]