Statsrevisorerne indstiller statsregnskabet for 2011 til godkendelse

22.03.2013

Statsrevisorerne har netop afleveret Endelig betænkning over statsregnskabet for 2011 til Folketinget med indstilling om, at regnskabet godkendes. Endelig betænkning vil nu blive behandlet i Finansudvalget med henblik på Folketingets endelige godkendelse af statsregnskabet.

Endelig betænkning er resultatet af den statslige revision af regnskaberne for 2011 og indeholder:

 • Statsrevisorernes afgivelsesbemærkning til Folketinget om godkendelse af statsregnskabet for 2011
 • Afrapportering af Statsrevisorernes besigtigelser af statslig virksomhed mv.
 • Ministrenes redegørelser til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som årets beretninger har givet anledning til
 • Rigsrevisors bemærkninger til ministerredegørelserne
 • Rigsrevisionens opfølgning på fortsatte beretningssager fra tidligere år og Statsrevisorernes evt. bemærkninger hertil.

Statsrevisorernes bemærkninger til principielle eller kritiske sager
Statsrevisorerne har afgivet i alt 22 beretninger til Folketinget. I afgivelsesbemærkningen gør Statsrevisorerne Folketinget opmærksom på opfølgningen af følgende beretninger på grund af deres principielle eller kritiske karakter:

 • Beretning 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S
 • Beretning 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter
 • Beretning 11/2011 om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid
 • Beretning 12/2011 om Finansiel Stabilitet A/S
 • Beretning 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin
 • Beretning 16/2011 om undervisningen på universiteterne
 • Beretning 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren.

Betænkningen følger også op på uafsluttede revisionssager fra tidligere år – tilbage fra 2004 – og i afgivelsesbemærkningen gør Statsrevisorerne Folketinget opmærksom på følgende sager fra de tidligere år:

 • Beretning 14/2008 om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S
 • Beretning 13/2009 om SKATs fusion af inddrivelsesområdet.

Se hele Endelig betænkning 2011 - her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]