Ny beretning om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement

20.03.2013

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 8/2012 om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement

Formålet med beretningen er dels at vurdere Kulturministeriets departements forretningsgange m.m. i forbindelse med møder og repræsentation og dels at vurdere 5 arrangementer på Akademiet For Utæmmet Kreativitet (AFUK). Folketingets Kulturudvalg anmodede den 5. december 2012 Statsrevisorerne om revisionsmæssig bistand og på den baggrund anmodede Statsrevisorerne på deres møde den 12. december 2012 Rigsrevisionen om:

  • generelt at vurdere Kulturministeriets beslutningsgange, forretningsgange og interne kontroller i forbindelse med møde- og repræsentationsudgifter i perioden 2011-2012
  • at undersøge eventuelle kritisable dispositioner i forbindelse med 5 konkrete arrangementer, som kulturministeren har afholdt på AFUK i perioden 2011-2012, samt at vurdere habilitetsforhold, de faglige begrundelser for og omkostningsniveauet ved arrangementerne.

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]