Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

20.03.2013

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 21. marts 2013 kl. 10.30. Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

  • Syrien
  • Nordkorea
  • Mali
  • FN-forhandlingerne om en international våbenhandelstraktat
  • Samarbejde med Østafrika om pirateribekæmpelse

 
Derudover vil nævnet bl.a. få lejlighed til at spørge til udenrigsministerens deltagelse i de seneste rådsmøder i EU, African Union-topmøde, møde med Georgiens minister for europæisk og euroatlantisk integration, ministermøde i Paris angående international støtte til Libyens sikkerheds- og retssikkerhedsreformer, udenrigsministermøde med de baltiske og nordiske lande samt bilateral samtale med Polens udenrigsminister samt besøget i Mali.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [19.06.2017]