Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2011

14.11.2012

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 22/2011 om revisionen af statsregnskabet for 2011

Beretningen indeholder resultatet af revisionen af statens regnskaber for 2011, herunder revisionen af de enkelte ministerområder. Rigsrevisionen erklærer sig bl.a. om hvorvidt regnskabet er rigtigt og om regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Beretningen indeholder også 5 tværgående analyser, som Rigsrevisionen har gennemført om status for den statslige koncernstyring, indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd, status for Økonomiservicecenteret (ØSC), statslige virksomheders styring af it-sikkerheden efter overgangen til Statens It samt ansættelse og aflønning af særlige rådgivere.

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]