Ny beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011

14.11.2012

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 21/2011 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011

Beretningen handler om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011, dvs. revisionen af de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU (EU-indtægter), og de bidrag, som Danmark har betalt til EU (EU-udgifter). Formålet med beretningen er at vurdere, om forvaltningen af EU-midler i Danmark samlet set fungerer tilfredsstillende.

Beretningen har fokus på 3 områder:

  • Fødevareministeriets forvaltning af EU’s landbrugsstøtteordninger, herunder administrationen af arealkontrollen og krydsoverensstemmelseskontrollen.
  • Europa-Kommissionens underkendelser mod Danmark, og hvilke initiativer Fødevareministeriet har taget for at mindske det beløbsmæssige omfang af underkendelserne.
  • Effekten af lokale projekter, som modtager EU-støtte. Bornholm er blevet udvalgt som case, og det er undersøgt, om der her er opstillet effektmål for Regionalfonden, Landdistriktsfonden og Fiskerifonden, og om det er muligt at måle effekten af de givne tilskud.

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]