Miljøudvalget og Klima, Energi og Bygningsudvalget besøger affald danmark

27.11.2012

Affald danmark har inviteret Miljøudvalget og Klima, Energi og Bygningsudvalget til en drøftelse af affald danmarks vision "Affald er en ressource, som til enhver tid skal udnyttes effektivt". I forbindelse med drøftelsen besøges RGS90's sorteringsanlæg og REnescienceprojektet på Amagerforbrænding.

Den 30. november 2012 besøger Miljøudvalget og Klima, Energi og Bygningsudvalget RGS90's sorteringsanlæg og REnescienceprojektet på Amagerforbrændingen. Besøget sker som led i udvalgenes arbejde med optimal udnyttelse af samfundets ressourcer og affald danmark vil i den forbindelse præsentere deres vision "affald er en ressource, som til enhver tid skal udnyttes effektivt".

Programmet fra turen kan ses her og affald danmars vision kan læses her.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]