Dagsorden for statsrevisormøde i dag 10. oktober 2012 kl. 13.15

10.10.2012

1. Valg af formand og næstformand
Jf. Folketingsbeslutning om Statsrevisorernes valg og virksomhed,
§ 3, stk. 1.

2. Nye beretninger
a. Beretning nr. 1/2012 om forsvarets EH-101 helikoptere (II)
b. Beretning nr. 2/2012 om Danmarks reduktion af CO2-udledningen

Beretningerne og Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort senest kl. 16.30 på Statsrevisorerne hjemmeside

3. Opfølgning på beretninger vedr. 2011
a. Beretning nr. 14/2011 om DSB’s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog
b. Beretning nr. 15/2011 om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia

4. Fortsat opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede
a. Beretning nr. 7/2010 om satsningen på ph.d.-uddannelse

5. Administrative sager
a. Mødeplan 2013
b. Rapportering af Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Bolivia
c. Fælles møde med Finansudvalget og Europa-Udvalget om revision af EU’s regnskaber
d. Teknisk gennemgang i Sundhedsudvalget af beretning 17/2011 om aktiviteter og udgifter i praksissektoren ved møde 23. oktober ca. kl. 14.00
e. Besigtigelse af forsvaret 24.-25. oktober 2012
f. Drøftelse af temadebat 19. september 2012 om Statsrevisorernes indsats, målsætninger og mediehåndtering

6. Notater fra rigsrevisor

7. Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

8. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]