Ny beretning om forsvarets EH-101 helikoptere (II) er afgivet

10.10.2012

Statsrevisorerne har den 10. oktober 2012 afgivet beretning nr. 1/2012 om forsvarets EH-101 helikoptere (II) med denne bemærkning:

I den tidligere beretning nr. 17/2007 om forsvarets EH-101 helikoptere kritiserede Statsrevisorerne skarpt forsvarets uprofessionelle håndtering af forhandlingerne om og indgåelse af kontrakten med leverandøren. Denne beretning følger op på, om helikopterne varetager de opgaver, som de blev anskaffet til, og hvad driften koster.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at EH-101 helikopterne stadig ikke kan varetage alle de opgaver, som var forudsat ved beslutningen om anskaffelsen i 2001.

Helikopterne løser eftersøgnings- og redningsopgaverne, men løser stadig ikke troppetransportopgaven i internationale operationer. Troppetransportopgaven er udskudt først til 2012 og dernæst til 2014. Samtidig har forsvaret nedjusteret antallet af helikoptere, der skal løse troppetransportopgaver, fra 4 til 2.

Den utilstrækkelige opgaveløsning skyldes flere forhold:

  • EH-101 helikopterne har siden 2010 kun haft en operativ rådighed på 53-55 %, hvilket er utilstrækkeligt i forhold til forsvarets mål om 65 %, når også troppetransportopgaven skal løses. Det operative mål var oprindeligt på 80 %.
  • Helikopterne har meget høje fejlrater. I 2011-2012 kunne en EH-101 helikopter i gennemsnit kun flyve ca. 2 timer og 50 minutter, før den meldte fejl. Dette er langt fra den forventede flyvetid på gennemsnitligt 5 timer mellem fejl.
  • Forsvaret har store problemer med vedligeholdelse af helikopterne på grund af lange leveringstider på reservedele. Manglen på reservedele har nødvendiggjort flytning af materiale mellem helikopterne i et omfang, som er uacceptabelt højt.
  • Leverandørafhængigheden er stor, idet leverandøren har monopol på komponenter og reservedele.
  • Forsvaret starter først omskolingen af besætningerne til troppetransport den 1. februar 2013.

Statsrevisorerne konstaterer, at forsvaret nu kan opgøre driftsomkostningerne og de forventede levetidsomkostninger for EH-101 helikopterne, men kritiserer at det ikke er sket tidligere.

Statsrevisorerne finder det relevant, at Forsvarsministeriet orienterer de bevilgende myndigheder om, at driftsomkostningerne ved helikopterne er næsten 3 gange højere end forventet ved anskaffelsen.

Statsrevisorerne finder det stærkt kritisabelt, at Forsvarsministeriet i et antal sammenhænge i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse har været mindre samarbejdsvillige (jf. pkt. 15 i beretningen). Statsrevisorerne finder anledning til at understrege, at ministerierne er forpligtede til at bidrage til revisionsprocessen og uden forsinkelse stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Rigsrevisionen.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]