Debatforum om det faglige grundlag bag vandplanerne er nu åbent

18.09.2012

Som opfølgning på faktahøringen om vandplanerne afholdt mandag den 17. september 2012 af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøudvalget kan du nu deltage i debatten om det faglige grundlag bag vandplanerne, der vil indgå i den videre politiske proces.

Som opfølgning på faktahøringen har Miljøudvalget og Udvalget for Landbrug og Fødevare oprettet et debatforum. Her kan du kommentere og bidrage med dine synspunkter i relation til faktahøringen. Som afsæt for debatten har høringens eksperter bidraget med en række debatindlæg. Disse samt oplægsholdernes præsentationer fra faktahøringen kan du finde ved at følge linket til højre. På debatforummet kan du endvidere se eller gense hele høringen.
 
Debatindlæggene vil indgå i den videre politiske proces om vandplanerne i de to udvalg. Vi skal dog på forhånd understrege, at du som deltager på debatten ikke kan forvente svar på indlæg eller eventuelle spørgsmål. Vi opfordrer desuden til en sober debat.
 
Formålet med høringen var at belyse grundlaget for og implementeringen af EU's vandrammedirektiv. 

Faktahøringen var centreret om to temaer:
  • Vandmiljøets tilstand
  • Vandmiljøet - virkemidler og effekt

Under høringens første del var fokus på vandmiljøets tilstand, herunder status for vandrammedirektivets implementering i Danmark og andre EU-lande. Efterfølgende var fokus i højere grad rettet mod de forskellige virkemidler og indsatsområder til nedbringelse af kvælstof og en belysning af deres forventelige effekt på vandmiljøet.

Debatforummet er åbent for alle interesserede og vil være åbent til og med den 12. oktober 2012.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]