Dagsorden for statsrevisormøde i dag 19. september 2012

19.09.2012

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 18/2011 om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger
  • Beretning nr. 19/2011 om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold

Beretningerne og Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2011

3. Fortsat opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

4. Administrative sager

  • Rapportering af Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Bolivia
  • Statsrevisorernes besigtigelse af forsvaret 24.-25. oktober 2012
  • Mødeplan 2013
  • Rigsrevisors erklæring om inhabilitet i visse sager

5. Notater fra rigsrevisor

6. Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

7. Eventuelt

Kontaktinformation:
Sekretariatschef Gitte Korff
tlf. 33 37 59 85
mail: statsrevisorerne@ft.dk eller gitte.korff@ft.dk

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]