Folketingets formand på officielt besøg i Norge

08.05.2012

Folketingets formand Mogens Lykketoft har mandag og tirsdag været på officielt besøg i Norge.

Formanden blev i Stortinget modtaget af stortingspræsident Dag Terje Andersen, og mødtes desuden med Kong Harald, udenrigsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Sigbjørn Johnsen og Stortingets Udenrigs- og forsvarsudvalg.

Mogens Lykketoft og Dag Terje Andersen
Stortingspræsident Dag Terje Andersen og Folketingets formand Mogens Lykketoft. De to formandskolleger var enige om vigtigheden i at udvide og udvikle det dansk-norske samarbejde, herunder se på om man kan lave et fælles nordisk samarbejde om internationale demokratiprojekter.

HKH Kong Harald og Mogens Lykketoft
H.M. Kong Harald og Folketingets formand Mogens Lykketoft mødes på det Kongelige Slot i Oslo.

Mogens Lykketoft og Norges udenrigsminister Jonas Gahr Støre
Den norske udenrigsminister Jonas Gahr Støre og Folketingets formand drøftede bl.a. situationen i Sydeuropa ovenpå søndagens valg i Grækenland og Frankrig og briefede hinanden om den parlamentariske situation i Norge og Danmark.

Folketingets formand Mogens Lykketoft mødes med Stortingets Udenrigs- og forsvarsudvalg
Under mødet i det norske Udenrigs- og Forsvarsudvalg tilkendegav alle parter et ønske om at styrke de dansk-norske relationer. Desuden blev markering af 200-året for den norske grundlov i 2014 vendt på mødet, og formanden kunne oplyse, at der er nedsat en arbejdsgruppe i Folketinget, som arbejder med en række forslag.

Mogens Lykketoft og Norges finansminister Sigbjørn Johnsen
Folketingets formand Mogens Lykketoft og den norske finansminister Sigbjørn Johnsen drøftede bl.a. de finanspolitiske udfordringer i Norge og Danmark, men også den økonomiske usikkerhed i det øvrige Europa, særligt hvordan man kan modvirke den store ungdomsarbejdsløshed.

Folketingets formand ved blomsternedlæggelse ved Oslo Domkirke
Folketingets formand under blomsternedlæggelse ved Oslo Domkirke til minde om ofrene i Oslo og Utøya den 22. juli 2011.

For yderligere oplysninger kontakt venligst pressesekretær Peter Krab, tlf.: 33 37 34 51

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]