Ny beretning om administrationen af CO2-kvoteregisteret er afgivet

14.03.2012

Statsrevisorerne har den 14. marts 2012 afgivet beretning nr. 9/2011 om administrationen af CO2-kvoteretisteret med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om denne undersøgelse af det danske CO2-kvoteregister, herunder om administrationen lever op til EU’s krav, og om ulovlig handel og momssvindel med CO2-kvoter har været mulig.

En række industrilande forpligtede sig i 1997 i Kyoto til at reducere udledningen af drivhusgasser. Store danske elproducenter var i perioden 2000-2004 omfattet af en dansk kvoteordning for CO2-udledning, og siden 2005 har elproducenterne og en række andre producenter været omfattet af EU's kvotehandelssystem. Handlen med kvoter muliggør, at CO2-reduktionen sker i virksomheder, hvor det er økonomisk mest fordelagtigt. I det elektroniske kvoteregister kan oprettes både virksomheder, der skal have tilladelse til at udlede CO2, og virksomheder og privatpersoner, der ønsker at handle med kvoter. Handlen registreres via et netværk af elektroniske kvoteregistre, hvor hvert EU-land har sit eget register.

Statsrevisorerne kritiserer administrationen indtil december 2009 af Kvoteregisteret i Miljøministeriet og i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Hverken administrationen i Miljøstyrelsen eller Energistyrelsen levede op til EU-forordningens krav om dokumentation ved oprettelse af konti i Kvoteregisteret. Derved har det i en periode på næsten 5 år været muligt at handle med CO2-kvoter fra det danske register via falske identiteter med momskarruselsvindel for øje.

I 1. halvår 2009 steg antallet af personkonti i Kvoteregisteret markant. Oprettelserne toppede i juli 2009, hvor Europa-Kommissionen gjorde Energistyrelsen opmærksom på den fejlbehæftede administration. Herefter skærpede Energistyrelsen kravene til identitetsoplysninger for nye konti.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Energistyrelsen først i december 2009 strammede kravene til identitetsoplysninger for allerede oprettede konti. Herved kunne kontohavere med falsk identitet fortsætte momskarruselsvindlen i yderligere ½ år.

Efter opstramningen blev der lukket ca. 1.000 personkonti, hvorefter der var ca. 30 åbne konti tilbage. Den danske administration af Kvoteregisteret har frem til 2009 været en medvirkende årsag til omfattende momskarruselsvindel ved handel med CO2-kvoter i Europa. Omfanget er ikke opgjort, men 14 andre EU-lande har oplyst, at der er mistanke om momskarruselsvindel via det danske kvoteregister for mindst 1,4 mia. kr. Nye momsregler har fra april 2010 begrænset mulighederne for svindel.
                                                                                                                     
Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at klima- og energiministeren ikke i alle tilfælde har givet Folketinget dækkende og korrekte oplysninger.

Ministerens svarfrist: 2 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]