Ny beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010

16.11.2011

Statsrevisorerne afgiver i dag ca. kl. 16 beretning nr. 14/2010 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010

Staten overførte 334,5 mia. kr. i 2010 til kommuner og regioner, hvilket er knap halvdelen af statens nettoudgifter. I beretningen har Rigsrevisionen undersøgt ministeriernes administration og regnskabsaflæggelse vedrørende statsrefusion og tilskud til kommuner og regioner. Revisionen af disse områder, udgør en del af grundlaget for afgivelsen af Rigsrevisionens erklæringer på de respektive ministerområder – jf. beretning nr. 16/2010 om revisionen af statsregnskabet for 2010.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16 her på hjemmesiden under Nyheder.

Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 13.15.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]