Dagsorden for statsrevisormøde i dag 26. oktober 2011 kl. 13.15

26.10.2011

1. Valg af formand og næstformand for Statsrevisorerne
Jf. Folketingsbeslutning om Statsrevisorernes valg og virksomhed,
§ 3, stk. 1.

2. Nye beretninger
a. Beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S
b. Beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Statsrevisorernes bemærkning til beretningerne bliver offentliggjort ca. kl. 15 her Statsrevisorernes hjemmeside under Nyheder.
Beretningerne kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 13.15

3. Fortsatte sager til Endelig betænkning 2010
a. Beretning nr. 2/2002 om statsamternes produktivitet og effektivitet
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 12. oktober 2011

b. Beretning nr. 3/2008 om SKATs indsatsstrategi
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 26. september 2011

4. Administrative sager
a. Mødeplan 2012
b. Statsrevisorernes besigtigelsesrejser
c. Rigsrevisionens nationale konference om værdi af offentlig revision

5. Notater fra Rigsrevisionen

6. Notatønsker (evt. anmodninger om nye undersøgelser)

7. Eventuelt

Temadebat
Der afholdes temadebat om Statsrevisorernes normdannende rolle kl. 16.00-19.00


 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [19.06.2017]