Folketinget opretter to nye stående udvalg

19.05.2011

Et enigt Folketing har torsdag den 19. maj vedtaget at oprette to nye udvalg - Udvalget for Landdistriker og Øer og Ligestillingsudvalget.

Et enigt Folketing har torsdag den 19. maj vedtaget en række ændringer, som bl.a.
indebærer, at Folketinget opretter 2 nye stående udvalg: Udvalget for Landdistrikter og Øer og Ligestillingsudvalget. Udvalgene bliver første gang nedsat efter folketingsvalget.

Udvalget for Landdistrikter og Øer

Udvalget for Landdistrikter og Øers sagsområde bliver vilkårene for og udviklingen i landdistrikter og på de mindre øer. Udvalget bliver en direkte adgang til Folketinget for relevante foreninger, organisationer og borgere i landdistrikter og på de mindre øer.

Udviklingen i landdistrikter omfatter i praksis de fleste politikområder, og sagsområdet for Udvalget for Landdistrikter og Øer kommer således til at gå på tværs af ministerområder og andre folketingsudvalgs sagsområder. Udvalget skal bl.a. sikre sig et overblik over udviklingen i landdistrikter og på øerne og gå i dialog med de relevante ministre herom.

Ligestillingsudvalget

Den første minister for ligestilling blev udnævnt i 1999. Folketinget har derimod indtil nu ikke haft et udvalg med ligestillingsområdet som sit sagsområde. Der har dog udviklet sig den praksis, at Det Politisk-Økonomiske Udvalg har haft ligestilling som en del af sit sagsområde.

Folketingets beslutning om at oprette Ligestillingsudvalget skal ses i sammenhæng med, at det har været diskuteret, om der er behov for et udvalg, som kan have det overordnede og tværgående blik på ligestillingsområdet i Folketinget på samme vis som ministeren for ligestilling har det overordnede ansvar for regeringens ligestillingspolitik.

Ligestillingsudvalget får ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde som sagsområde. Ligestillingsudvalget får dermed et sagsområde, som svarer til ligestillingsministerens ressort. Ligestillingsudvalget skal behandle lov- og beslutningsforslag på ligestillingsområdet og føre kontrol med regeringen på dette område.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]