Dagsorden for statsrevisormøde i dag 18. maj 2011 kl. 13

18.05.2011

1. Nye beretninger
a. Beretning nr. 7/2010 om satsningen på ph.d.-uddannelse
Statsrevisorernes bemærkning til beretningen bliver offentliggjort senest kl. 16 her på Statsrevisorernes hjemmeside under Nyheder.
Beretningen kan ses på Rigsrevisionens hjemmeside fra kl. 16.

2. Fortsatte sager til Endelig betænkning 2010
a. Beretning nr. 11/2002 om selvejende uddannelsesinstitutioner
Behandles på baggrund af rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011

3. Administrative sager
a. Programudkast til besigt i Sydslesvig
b. Sekretariatets teamudviklingsseminar

4. Notater fra rigsrevisor
a. Faktuelt notat af 5. maj 2011 om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration

5. Notatønsker (evt. anmodninger om nye undersøgelser)

6. Eventuelt

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]