Statsrevisorbemærkning til beretning om ministres og kommissionsmedlemmers rejser

13.04.2011

Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissionsmedelmmers rejser

Statsrevisorerne har med denne beretning ønsket en generel undersøgelse af regler og praksis for ministres rejser – herunder om der chartres fly i tilfælde, hvor almindelige rutefly kunne have været anvendt.

Ministrene foretog i perioden 2005-2010 gennemsnitligt 287 rejser om året, og de samlede udgifter til fly og hotel for ministre udgjorde i alt ca. 12 mio. kr. om året. Statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren har i sagens natur en markant større rejseaktivitet end de øvrige ministre, og de 3 ministre er stort set ene om at anvende chartrede fly. Det sker bl.a. for at opnå en højere grad af sikkerhed, fleksibilitet og effektiv mødeforberedelse. Rutefly bliver dog benyttet ved ca. 80 % af alle ministrenes rejser med fly. Praksis for chartring af fly har stort set været uændret de sidste 15 år.

Statsrevisorerne finder det positivt, at der er åbenhed om, hvilke udgifter der er forbundet med ministres rejser, og at der er klare og tilstrækkelige retningslinjer, som ministerierne generelt følger.

Statsrevisorerne finder dog, at ministerierne i højere grad bør dokumentere, hvorfor de chartrer fly frem for at anvende rutefly. Ministerierne bør endvidere, når kommissioner nedsættes, fastlægge, hvilke retningslinjer medlemmerne skal følge på rejser.

Statsrevisorerne finder det væsentligt, at ministerierne fortsat udviser mådehold med hensyn til ministres og kommissionsmedlemmers rejser.

Ministrenes svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]