San Pedro – i fængsel uden dom

14.04.2011

San Pedro fængslet i Bolivia er bygget til 300 fanger for 100 år siden. I dag er vedligeholdelsesstanden lav, og det huser 1.700 personer, heraf 150 børn og deres 80 mødre. Familierne er flyttet med i fængsel, fordi de ikke kan leve uden den indtægt, som manden bidrog med inden fængslingen.

En delegation fra Udenrigsudvalget besøgte fra 2. til 8. april Bolivia. Formålet med turen er at se på de udfordringer Bolivia står over for, og hører om mulighederne for at sikre en god overgangsperiode, frem til Danmark i 2013 har udfaset bistanden til Bolivia. Bistanden udfases som følge af beslutningen om at koncentrere dansk bistand på færre og fattigere lande.

Mandag den 4. april står delegationen i San Pedro fængslet i La Paz. Fængslet er bygget til 300 indsatte, men i dag rummer det 1.700 personer fordelt på fængslets 7 afsnit. Omkring 70 % af de indsatte er ikke dømt endnu, og venter på at få deres sag behandlet. Nogle af dem har ventet i både tre, fire og fem år. Et af Bolivias helt store problemer er at sikre en ordentlig adgang til retssystemet.

Den danske bistand til Bolivia prøver at afhjælpe problemet. Med 10.000 indsatte, hvoraf kun 3.000 har modtaget deres dom, er opgaven for de 59 offentlige forsvarer i Bolivia enorm. Denne mandag i San Pedros kapel hører udvalget 10 fangers historie, og forsvarernes udfordringer med at løfte arbejdsbyrden.

”Man dømmer ikke forbrydere, man dømmer fattigdom”, siger flere, for hvis du har råd, så kan du få din sag behandlet, og du kan købe dig til tålelige vilkår i fængslet, hvor leje af en fængselscelle let kan løbe op i 400 kr. om ugen – hvilket svarer til en halv mindsteløn.

San Pedro er struktureret af fangerne selv. Et mini-samfund med egen justits. Mange erkender skyld, men fortvivles over manglen på en retfærdig og hurtig retsproces. Den danske støtte til retssystem og forsvarer bidrager til problemets løsning, men det er en stor opgave, der kræver reformer i mange dele af retssystemet.

Læs mere om den danske støtte til demokrati og retssektor på ambassadens hjemmeside

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]